Formulář slouží pro zasílání otázek, žádostí, pochval a stížností, inzerce apod. Příjemcem je vedení obce.